Zavolajte nám (Po 9-17, Ut 8-16, St 10-18, Št-Pi 7-15)

Inštalácia elektronického ohradníku pre psov

Návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy od elektro-obojky.cz.

Inštalácia vysielače elektronického ohradníku pre psov:

* Vysielač musí byť umiestený v mieste bezpečne chráneným proti vode a vlhkosti. Znáša zmeny teploty (v rozmedzí podľa technických podmienok), ale vniknutím vody by sa zničil.
* Upevnite vysielač na vnútornú stenu blízko elektrickej zásuvky (220 V).
* Pripojte vysielač k napájaciemu adaptéru zasunutím kábliku adaptéru do vysielača a zasunutím adaptéru do sieťovej zásuvky.

Inštalácia anténneho drôtu elektronického ohradníku:

Aby systém fungoval, musí byť drôt pripojený k vysielači a tvoriť neprerušenú slučku drôtu o prierezu 1–2,5 mm2 v závislosti na dĺžke slučky. Od vysielača rozviňte drôt okolo Vášho pozemku. Pre vyvedenie drôtu z garáže, domu alebo iného krytého miesta, kde je umiestnený vysielač ho pretiahnite skrz okno, dvere alebo iným vhodným spôsobom. Drôt môže byť umiestnený na zemi, plytko zakopaný (max. 5 cm hlboko) alebo pripevnený na stávajúci plot alebo stenu (v tomto prípade maximálne do výšky 30 cm nad zemou). Drôt nesmie byť napnutý, lebo by sa mohol zmenou dĺžky v dôsledku teplotných zmien poškodiť.
Pokiaľ potrebujete viac než 100 m anténneho drôtu, musíte k nemu pripojiť ďalší drôt potrebnej dĺžky pomocou zárezových konektorov, alebo iným vhodným a spoľahlivým spôsobom. Miesto spoja (ani žiadny iný úsek drôtu) však nesmie zostať odizolovaný. Pri použití nami dodaných zárezových konektorov nie je potreba drôt na konci zbavovať izolácie. Pokiaľ chcete, aby pes mohol volne prechádzať určitým miestom na Vašom pozemku, ktorým musíte viesť drôt (napríklad medzi vysielačom umiestneným v garáži a drôtom vedeným po obvode Vášho pozemku) naviňte odchádzajúci drôt okolo prichádzajúceho: skrútenie vodičov okolo seba spôsobuje vyrušenie emitovaných vĺn.
V rohoch netvarujte drôt do pravého uhlu, ale vytvorte podľa možnosti radšej širší oblúk. Keď máte vytvorenú slučku a ste s druhým koncom späť u vysielača, odizolujte oba konce drôtu a pripevnite ich do konektoru vysielača dvomi skrutkami. Zasuňte konektor do príslušného miesta vysielača (konektor je vytvarovaný a je ho možné zasunúť iba jedným spôsobom).

Vymedzujúce terčíky pre elektronický ohradník:

Vymedzujúce terčíky umožňujú, aby pes videl zónu, v ktorej sa môže volne pohybovať, a hranice, ktoré nesmie prekročiť (pokiaľ je drôt vedený miestom, kde nie je hranica vymedzená prirodzeným spôsobom, napríklad živým plotom). Odporúčame, aby boli značky umiestnené na vnútornom okraji zvukovej výstražnej zóny, v dostatočnej blízkosti od sebe. Až sa pes dobre zoznámi so svojou hranicou, je možno značky odstrániť.

Zapnutie a vypnutie elektronického ohradníku:

Vysielač elektronického ohradníku:

Zapojte konektor adaptéru do zdierky na spodnej strane jednotky vysielača a zapojte do zásuvky. Vysielač zapnete vypínačom na spodnej strane jednotky do polohy „ON“. Rozsvieti sa zelená indikačná kontrolka na prednom panele a v prípade, že nemáte pripojený anténny drôt rozbliká sa červená kontrolka (Loop error) a vysielač začne vydávať zvukový prerušovaný signál. Po pripojení anténneho drôtu kontrolka zostane trvale svietiť a vysielač prestane vydávať zvukový signál.

Prijímač elektronického ohradníku (obojok):

Vloženie (výmena) batérie: Krížovým skrutkovačom odskrutkujete 4 skrutky viečka krytu prijímača. Vložte 3V batérie typu CR2 pričom dbajte na správnu polaritou vyznačenú znamienkom „+“ na plošnom spoji, vedľa batériového priestoru. Ozve sa pípnutie indikujúce, že je obojok aktivný.
Uistite sa, že je tesnenie na správnom mieste, tj. v drážke na viečku. Aby sa zachovala vodotesnosť, odporúčame toto tesnenie aspoň raz za rok vymeniť, alebo pre predĺženie jeho životnosti občas potrieť silikónovou vazelínou. Vráťte viečko krytu prijímača a pomocou krížového skrutkovača dotiahnite miernou silou 4 skrutky.
Keď vymeníte batériu, obojok si pamätá mód, ktorý ste mali navolený predtým.

Vypnutie elektronického ohradníku:

Pokiaľ nie je prijímací obojok dlhú dobu používaný, mala by sa z neho batéria vybrať. Ak chcete odviesť psa von z ohradeného pozemku, zložte mu prijímací obojok. Môžete taktiež vypnúť vysielač vypínačom do polohy „OFF“.

Nastavenie šírky zón (výstražné a korekčné zóny):

Pomocou vysielača môžete zväčšiť alebo zmenšiť šírku výstražnej a korekčnej zóny, v závislosti na podmienkach Vášho pozemku a na tom, ako je položený anténny drôt.