Zavolajte nám (Po 9-17, Ut 8-16, St 10-18, Št-Pi 7-15)

Inštalácia elektronického ohradníka

Kúpili ste si elektronický ohradník a chystáte sa na jeho inštaláciu? Pripravili sme pre vás podrobný návod, ktorý vás v jedenástich krokoch prevedie montážou – od nákresu cez pokladanie kábla až k finálnemu nasadeniu obojka vašemu psíkovi.

 

Elektronické ohradníky pre psov sú neviditeľné ploty, ktoré strážia vášho psíka, aby neutekal zo záhrady alebo z iného vymedzeného priestoru. Psík má obojok (prijímač), prostredníctvom ktorého dostáva upozornenie, pokiaľ sa dostane k hranici, ktorú nesmie prekročiť. Pokiaľ ste si už svoj elektronický ohradník vybrali a chystáte sa ho práve teraz inštalovať, čítajte ďalej. Prípadne navštívte článok "Ako vybrať elektronický ohradník pre psov".

 

 

Skontrolujte obsah balenia elektronického obojku

Pred samotnou inštaláciou elektronického ohradníka pre psov skontrolujte obsah balenia. Spravidla vo vnútri nájdete: vysielač, napájací adaptér, elektronický obojok (prijímač), batériu, drôt, náhradné kovové kontakty, tréningové vlajočky, testovaciu diódu, šrauby a užívateľský manuál, ktorý si rozhodne preštudujte. Zistite si, čo všetko elektronický ohradník dokáže a ako s ním zachádzať.

 

Pamätajte na následujúce zásady

  • Na elektronický obojok si nechajte psíka navyknúť, než s výcvikom začnete.
  • Nikdy neupravujte nastavenia, keď má psík obojok nasadený.
  • Vždy, keď upravíte nastavenia, prejdite s prijímačom celý pozemok.
  • Obojok by mal byť využívaný len pod vaším dohľadom.
  • Zamedzte deťom kontakt s obojkom.
  • Dbajte na rady a pokyny od výrobcu.

 

Myslite pri používaní obojku a ohradníka na svojho psa! Každý psík je iný a bude mať aj iné reakcie na obojok a na impulzy. Prípadne sa obráťte na skúseného kynológa, s ktorým budete použitie elektronického ohradníka konzultovať.

 

1. Nakreslite si schému

Začnite tým, že si nakreslíte schému oblasti, v ktorej budete elektronický ohradník inštalovať. Pamätajte na rôzne prekážky pri pokladaní kábla, napríklad bazén, cestu a pod. Vyberte si miesto pre umiestnenie základne – vysielača. Ten je možné inštalovať poblíž akejkoľvek domácej zásuvky (pripevňuje sa pomocou priložených šraub). Vysielač je odolný voči výkyvu teplôt, ale nieje vodotesný. Vysielač inštalujte minimálne 1 meter od veľkých kovových predmetov (vráta, práčka, boiler a pod.). Určite si tiež miesto opustenia zakopaného drôtu zo zeme do vysielača. Pretože vysielač musí byť namontovaný v uzavretom priestore chránenom pred dažďom, venujte pozornosť vývodu drôtov z interiéru. Otvory, ako dvere, trubky alebo okná môžu byť vhodné, pokiaľ nehrozí prerušenie. Inou možnosťou je vyvŕtať dieru na vhodnom mieste.

 

2. Zakreslite do schémy trasu kábla

Viete, kade elektronický plot povedie? Zakreslite si do schémy jeho trasu. To vám zjednoduší samotnú inštaláciu v teréne. Pamätajte, že aby systém fungoval, drôt musí tvoriť jeden uzavrený obvod. Je dôležité zdôrazniť, že nikdy nepoužívajte menej ako 15 metrov drôtu. Nenaťahujte obvod súbežne s elektrickým či telefónnym vedením, pretože môže spôsobiť zosilnenie signálu. Kábel naťahujte minimálne 1 meter od kábla iného systému.

 

3. Inštalujte vysielač

Poblíž zásuvky inštalujte vysielač, ale zatiaľ ho nezapájajte do zásuvky (pokiaľ nemáte umiestnený drôt). V prípade búrky je vždy vhodné vysielač vypnúť.

      

Inštalácia na stenu v interiéri                      Inštalácia v exteriéri - na vysielač nesmie pršať

 

4. Položte drôt ohradníka nanečisto

Najskôr si drôt položte po obvode, ale nezakopávajte ho, kým si systém neotestujete. Pozor na prípadné poškodenie drôtu. Pri pokladaní drôtu využite vašu schému. Začnite drôt pokladať okolo oblasti ako súvislý obvod. Používajte postupné otáčanie v rohoch v polomere aspoň jedného metra, tak zaručíte lepšiu funkciu poľa signálu. Musíte použiť viac drôtu, ako je dodané so systémom? Potom pamätajte, že spojnice musia byť izolované, vhodné je spájkovanie. Potom pokračujte okolo oblasti, kde drôt pokladáte, kým neprídete k vysielaču. Drôt odstrihnite a pripojte ho k vysielaču.

Podrobnejšie o spôsobe inštalácie drôtu

 

5. Overte si, že vysielač funguje

Potom si overte, že vysielač je v prevádzke a že všetko funguje. Skontrolujte napríklad, či svieti overovacia dióda kábla (v strede) aj dióda napájania (dole). Keď sa obe rozsvietia, je vysielač funkčný a obvod je správne zapojený. Pokiaľ sa dióda prerušenia kábla (úplne hore) rozsvieti  na červeno, jeden alebo oba drôty sú nesprávne pripojené alebo sú niekde v okruhu prerušené. Opravte problém a skúste znovu.

 

6. Nastavte obojok

Do prijímača vložte batériu, a pokiaľ sa indikátor rozsvieti na zeleno, je všetko v poriadku. Červené svetlo znamená, že batéria je vybitá, preto ju dobite alebo vymeňte. Nikdy nenasadzujte obojok psovi, pokiaľ ohradník nieje otestovaný a nastavený.

 

7. Otestujte ohradník

Ručne otestujte systém ohradníka, zistíte tak, že signál správne prechádza drôtom. K tomu použite testovaciu výbojku, ktorá je súčasťou balenia. Nikdy netestujte ohradník, pokiaľ má pes nasadený obojok! Ako ohradník testovať? Zvolte rovný úsek vodiča ohraničujúceho obvodu dlhý aspoň 15 metrov. Pripevnite testovaciu diódu k sondám prijímača (obojku) a držte obojok vo výške krku vašeho psa. Pomaly choďte s obojkom pozdĺž vedenia. Pozorne počúvajte varovný tón a sledujte svit výbojky. Čím širšie nastavíte zadržovacie pole, tým je väčšia šanca na zadržanie psa. Nastavte šírku poľa na potrebnú šírku a test opakujte. Testovanie vykonajte na rôznych častiach ohradníka, aby ste sa uistili, že správne funguje. Prejdite „bezpečnú“ časť pozemka, kam signál nemá siahať, a uistite se, že je všetko v poriadku.  Otestujte obojok aj vo vnútri domu. Signály z televíznych káblov, elektrického vedenia alebo telefónu môžu duplikovať signál vo vnútri domu aj von. Pokiaľ zaznamenáte takýto problém, drôt ohradníka je zrejme v niektorej časti umiestený veľmi blízko týchto káblov. Psík by nemal obojok nosiť vo vnútri domu.

 

8. Nastavte šírku zakázaného pásma

Zakázané pásmo je vzdialenosť medzi drôtom a miestom, kde je prijímač obojku po prvý krát aktivovaný. Kolieskom na vysielači nastavujete šírku signálneho poľa, nie intenzitu impulzu. Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek šírku pásma zväčšujete; otočením proti smeru hodinových ručičiek pásmo zmenšujete. Otočením na doraz proti hodinovým ručičkám vysielač vypnete. Otestujte znovu šírku pásma. Čím je pole širšie, tým je nižšia šanca na útek psa.

 

9. Zakopte/prirobte drôt ohradníka

Drôt elektronického ohradníka nieje nutné vždy zakopávať do zeme, ale pokiaľ ho do zeme umiestnite, lepšie ho tak ochránite. Drôt inštalujte zhruba 3 cm pod povrch. Pokiaľ potrebujete ohradník viesť cez asfaltový chodník alebo cestu, spravte 2 cm hlboký zárez motorovou pílou s brúsnou čepeľou. Umiestnite kabel do zárezu a zalejte asfaltom.

 

Podrobnejšie o spôsobe inštalácie drôtu

VIDEO - nástroje a rady pre inštaláciu drôtov do zeme

10. Rozmiestnite tréningové vlajky

Po zakopaní drôtu ohradník otestujte. Zistite, či je sila signálu rovnaká po celom obvode. Nastavte šírku signálneho pásma. Akonáhle bude testovanie dokončené, umiestnite pozdĺž hranice ohrady tréningové vlajky, a to vo vzdialenosti, kde je po prvý krát počuť zvukový signál. Tak spojíte zvukový a vizuálny podnet.

 

11. Nasaďte obojok psíkovi

Toto je dôležité: Nenechávajte obojok nasadený dlhšie ako 12 hodín denne, pretože dlhšie užívanie môže spôsobiť podráždenie kože. Po nasadení obojku sa uistite, že elektródy sú v kontakte s kožou psa. Pokiaľ je potrebné, ostrihajte v oblasti umiestnenia elektród srsť. Použite krátke elektródy na krátku srsť, dlhé elektródy na dlhú. Prstami utiahnite elektródy bez použitia hrubej sily. Pokiaľ je pes vo vnútri domu, obojok mu odstráňte, aby nedochádzalo k náhodným impulzom! Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, kým ho psíkovi nasadíte. Odstráňte ostatné kovové obojky, pokiaľ ich pes nosí.

 

Teraz môžete pristúpiť k výcviku psa na elektronický obojok. Pozrite sa na video na www.Youtube.com/ElektroObojky.